søndag 17. oktober 2010

Trainspotting

Filmen "Trainspotting", handler i hovedsak om farene med heroin. Vår oppgave gikk ut på og finne hvilke virkemidler og hvordan en film kan fortelle ein historie.

En film kan fortelle en historie ved å bruke dramaturgi, noe som vil si læren om skuespills oppbygning. Ved at en bruker litterær dramaturgi, vil si at skuespillets oppbygning ble satt opp etter ett litterært drama. En film kan også fortelle en historie akkurat som en bok, alle filmer må ha en handling ellers blir det ikke en god film, ellers har ikke filmen noe fortelling å bygge seg rundt.

I filmen har de brukt forskjellige virkemidler for film, de har brukt flere forskjellige kameravinkler, rett foran ham, over ham og vinkler fra siden. De brukte mye forskjellig lysbruk. Lyst eller mørkt for de forskjellige scenene. Lyden er også veldig sentral i dette utdraget. Når han har tatt heroin dosen blir musikken rolig, når man kanskje skulle trodd omvendt. Filmfortellinger skiller seg fra skjønnlitterære fortellinger ved at det som oftest er episke tekster og skuespill som det lages filme av, og ikke skjønnlitterære tekster.

Modernismen og Nyromantikken

Særtrekk ved modernismen handler om å bryte ut av det tradisjonelle og eksperimentere med nye og fremmede ting. I tillegg ser vi en pessimisme forbundet med fremtiden, og hva den vil bringe. Litteraturen er preget av akkurat dette og vi finner særlig to retninger innenfor litteraturen; Ekspresjonisme og surrealisme. I ekspresjonismen fremstilles verden slik forfatterne opplever den inni seg, og i surrealismen beskrives drømmer og den ubevisste verden.

1. Hva er bakgrunnen for at forfattere og kunstnere bryter med tradisjonell form rundt 1890?
Bakgrunnen for dette er at enkelte kunstnere og forfattere begynte å uttrykke skepsis, angst og pessimisme ovenfor samfunnsutviklingen.de følte seg fremmedgjort i verden som de opplevde som kald og kaotisk.

2. Gi en kort presentasjon av Knut Hamsun.
Knut Hamsun regnes som en av de 20. århundrets mest innflytelsesrike litterære personer, og står for mange som presonen bak opphavet til den moderne roman.Gjennom sin 70 år lange karriere skrev Hamsun (1859-1952) romaner, diktsamlinger, noveller, skuespill, reisekildringer, essayes og debattartikler. Han er mest kjent som mannen bak Sult (1890). For Markens grøder (1917) ble han belønnet med Nobelprisen i 1920.

3. Hva er bakgrunnen for betegnelsen nyromantiker på Hamsun?
Knut Hamsun skrev om følelsene sine og det indre mennesket fanget i et moderne samfunn. Han skrev psykologiske romaner med jeg- form, som er fulle av følelser og sinnstemninger. Hamsun skildrer kjærlighet og natur på en usedvanlig vakker måte. Vi omtaler ofte Knut Hamsun som nyromantikkens store forfatter. Eksempler på dette er ”Pan” som nesten er en stor skildring av den nordlandske natur, og ”Victoria” som er en kjærlighetsroman. Hamsuns mesterverk er ”Sult” som er en bok full av følelser og sinnstemninger.

4. Presenter romanen Sult.
Romanen Sult er skrevet i jeg-form, og handler om en mann som prøver å livnære seg som forfatter i Kristiania. Han lever på sultegrensen, men prøver konstant å holde verdigheten oppe. Hver gang noe holder på å gå galt for han, og han er sikker på at hans skal dø av sult eller bli gal, er det noe som redder han. Boken handler om hovedpersonens refleksjoner, stemningsliv, fantasier og uforutsette innfall.

5. Pek på modernistiske trekk ved romanen Sult
I romanen Sult uttrykker hovedpersonen skepsis og angst. Romanen virker kald og dyster. Modernisme legger vekt på menneskenes evne til å forandre eller forbedre sine omgivelser. Hovedpersonen i romanen sulter konstant, noe som gjør at han innbiller seg hendelser som ikke har skjedd. Et eksempel på dette er episoden hvor han møter en dame på gaten, som han sier har mistet en bok, når dette ikke er tilfellet.

søndag 5. september 2010

Tilbake til Naturen, og romantikken

Bloggoppgåve: Gjør greie for kva Jean-Jeaques Rousseau la i utsegnet ”Tilbake til naturen”, og forklar kvifor vi kan seie at romantikken inneheldt både moderne og anti-moderne idear. Ta utgangspunkt i teksten Dovenskab i Regnveir av Henrik Wergeland (s. 337 i Grip teksten) og vis korleis Noregs viktigaste diktar i den romantiske perioden også sto for idear som høyrer heime i det moderne prosjektet.
--------------------------------------------------------------------------------------
Rousseau var en fransk filosof fra opplysningstiden. Rousseau hadde mange radikale ideer, men kanskje mest kjent var ideen om at ingen skulle eie jord, slik som det var fra starten av. En annen av Rousseaus tanker var at mennesket skulle dra "tilbake til naturen" og leve i pakt med den slik som det også, engang var. Rousseau mente at folk flest var blitt altfor materielle og egoistiske.

Romantikken inneholder både moderne og anti-moderne ideer. En moderne ide er at folk er født frie og like. En anti-moderne ide ligger veldig i Rousseaus kvinnesyn. Han mente at kvinnen kun er en manns "hjelpemiddel" og at kvinner skal oppdras til å være for så god hjelp for mannen som mulig.

Teksten Dovenskab i Regnveir, skrevet av Henrik Wergeland, handler om en arbeider som ikke orker å gjøre noe som helst. De eneste gangene han jobber/gjør noe er når han blir beordret til det. Dette er et mer dagsaktuelt tema der det er snakk om arbeidere, lærere, elever, som er uenige med arbeidsforholdene/maktforholdene.Temaene arbeid og fritid fremgår som kanskje noen av det mest sentrale temaene for oss i dag. Derfor passer Wergelands dikt godt inn i Det moderne prosjekt.

Meg selv av Henrik Wergeland

Denne ukens blogglekse omhandler diktet Meg selv av Henrik Wergeland, og dette innlegget skal forklare mitt syn på tematikken og virkemidlene i diktet.
Tematikken i diktet omhandler Wergeland selv, hvordan han er. Diktet kan på en måte sees på som et svar til andres kritikk. Ved første øyekast kan det se ut som om diktet er skrevet av en pessimist, men etter videre studie av diktet, kan det mer virke som om Wergeland har ett positivt menneskesyn. Utover i diktet handler det mindre om Wergeland selv, og mer om hvordan han tolker verden. Dette er ett typisk romantisk virkemiddel.

I diktet er det mange virkemidler. Noen av virkemidlene brukes for å fremheve Wergelands personlige mening, mens andre virkemidler er veldig typiske for romantikken. I diktet er det brukt flere symboler og metaforer. Setningen "Høystrædene vidjebusker, tillat bekken å skumme, når den går imellem stene". Med denne setningen kritiserer Wergeland alle sine egene kritikere, altså de "høytstrædende vidjebusker", for å ikke tillate han å skrive fritt når han møter ett problem, altså når "bekken går imellem stene". Diktet er også veldig fritt skrevet, det har ingen bestemt rytme, heller ikke så mange rim. Dette kan antyde at Wergeland prøvde å få seg selv til å virke fri, siden diktet er skrevet uten de typiske dikt-trekkene.

søndag 29. august 2010

Uke 35

Uke 35: Denne ukens blogglekse handler om tema og virkemidler i novellen Matt 18.20
Temaer i novellen Matt 18.20:
• Forutintatthet
• egoisme (motsatt fra solidaritet ovenfor andre)
Virkemidler som er brukt:
• In medias res, hopper rett på handling med den halvsovende kirketjeneren
• Frampek: dagens tekst, matt 18.20: "For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem." Dette verset forteller om hvordan jesus vil åpenbare seg for/velsigne folk som i hans navn er samlet. Dette skjer, men uheldigvis for menneskene som er så forutinntatte og blinde på seg selv og rasebegrepet klarte ikke å se den mørkhudede for hvem han virkelig var.
• Novellen er fortalt med autoral synsvinkel, altså fortalt av en utenforstående.

onsdag 22. april 2009

Reklamefilmer

Denne ukens blogglekse handler om filmprosjektet vi hadde i uke 12.

Først og fremst vil jeg si at det er slike oppgaver som gjør Sandvika VGS til en såppas bra skole. Vi får faglig kompetanse, samtidig som vi får gjort noe som er veldig morsomt og spennende.

For å være helt ærlig så er ikke akkurat den typen arbeid som jeg lærer mest av. Det er ganske morsomt å jobbe med slike oppgaver, men jeg får desverre ikke så mye faglig ut av det.

Filmen til min gruppe var ikke like bra som vi hadde planlagt. Vi hadde godt over 30 minutter materiale å jobbe med, men til slutt viste det seg at alt var dårlig. Jeg tror dette kan ha noe med at samarbeidet på gruppa var dårlig, og at ikke alle gjorde som de skulle til en hver tid.

Jeg synes desidert at gruppen til Synne, Elisabeth, Morgan, Hilde og Robin var den beste. De hadde lagd en veldig oversiktlig og respektabel film som det virkelig var morsomt å se på. Morten sin gruppe var heller ikke så aller værst.

Ett slikt prosjekt tror jeg er godt for å få ett avbrekk i den vanlige skoledagen, men jeg tror at hvis vi skal få noe lærdom ut av det, må vi nok gjøre andre ting.

xoxo Gossip Boy

onsdag 1. april 2009

Vinterland - årets verste film?

Det er med høye forventninger om en varm og spennende film man setter seg ned for å nyte en film fylt av konflikter, vennskap og romanse. Du får også opplevd disse tingene, men på en veldig avstumpet og dårlig måte. Dette er en film som godt kunne ha vart i 1,5-2 timer. Istedenfor har regisør Hisham Zaman valgt å korte den ned til 53 minutter. Utrolig nok har filmen vunnet både Amanda-prisen i 2005 og Canal-prisen i 2006.

Filmen handler om Renas. Han er kurdisk, men bor veldig nord i Norge. Over telefon og brev har han forelsket/forlovet seg i en Nord-Irakisk dame som heter Fermesk. Gjennom brev og telefon har Renas hørt at Fermesk er en vakker Irakisk dame. Fermesk derimot har hørt at Renas er en rik og velstående mann. Desverre blir begge skuffet, og ingen av beskrivelsene passer.

Gjennom en utrolig nedkortet film får man møtt problemene de støter på, både i kjærlighetslivet og sosialt. Helt i slutten av filmen har Renas og Fermesk en stor krangel, som fort snur til at de havner i sengen, som også er filmens sluttscene.

Filmens hovedtema er helt klart kjærlighet. Hvordan oppnår man kjærlighet, og hvordan holder man den gående? Temaet kommer godt frem i filmen, men det er til tider man kanskje skulle trodd Hisham Zaman ville fremstilt historien annerledes for at temaet skulle kommet tydeligere frem.

Dersom man skulle nominert Vinterland til prisen "Årets verste film" ville den desidert vunnet. Den er totalt blottet for alt som har med kreativitet å gjøre, og når man er ferdig å se filmen, sitter man igjen med en irritasjon at man virkelig kastet bort 53 minutter på å se dette søppelet. Regisør Hisham Zaman som ellers er en talentful og god regisør, klarer desverre ikke å levere denne gangen.